Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

y=x^2

Ο Χριστός μαζί με τους μαθητές του και μεγάλο πλήθος κόσμου...
Ανεβαίνει ο Κύριος πάνω σε μια πέτρα για να κάνει το κήρυγμά του.

Όλος ο κόσμος περιμένει να τον ακούσει, κρεμασμένος από τα χείλη του... 

Απόλυτη ησυχία....
- Ψι ίσον χι στο τετράγωνο (ψ=χ²), λέει ο Χριστός και κατεβαίνει από την πέτρα...

Ο κόσμος μένει άγαλμα, όλοι κοιτάζονται μεταξύ τους μέχρι που ένας μαθητής του, πλησιάζει και  τον ρωτάει:

- Δάσκαλε... τι είναι αυτό που μας είπες;

- Παραβολή τέκνον μου!!!