Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Η μαθηματική θεμελίωση των σχέσεων - Πρόταση 9

Γενίκευση:

Επιτυχημένος άνδρας είναι εκείνος που βγάζει περισσότερα απ' όσα μπορεί να ξοδέψει η γυναίκα του.

Επιτυχημένη γυναίκα είναι κάποια που μπορεί να βρει έναν τέτοιο άντρα.

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

Η μαθηματική θεμελίωση των σχέσεων - Πρόταση 8

Πόρισμα

Μια γυναίκα ανησυχεί για το μέλλον  μέχρι να βρει σύζυγο.
Ένας άντρας ποτέ δεν ανησυχεί για το μέλλον,  παρά μόνο όταν βρει σύζυγο. Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016

Η μαθηματική θεμελίωση των σχέσεων - Πρόταση 7

Πρόταση 7. Περί διαλόγων
 
Μια γυναίκα έχει την τελευταία λέξη στον καυγά.
Γενίκευση: 

Ό,τι πει ένας άνδρας μετά την τελευταία λέξη, είναι η απαρχή ενός νέου καυγά.