Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

Η απάντηση στην προηγούμενο Γρίφο: "Οι ηλικίες των 3 παιδιών..."

Ολοι οι συνδιασμοί τριών αριθμών με γινόμενο 36 και τα αντίστοιχα αθροίσματα τους είναι:

ΓΙΝΟΜΕΝΑ     ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ
--------------      -----------------
1*2*18=36      1+2+18=21
1*3*12=36      1+3+12=16
1*4* 9=36       1+4+ 9=14
1*6* 6=36       1+6+ 6=13
2*2* 9=36       2+2+ 9=13
2*3* 6=36       2+3+ 6=11
3*3* 4=36       3+3+ 4=10

ΑΦΟΥ
"Θα μπορούσα να σας πω και το άθροισμα των ηλικιών τους
αλλά πάλι δεν θα καταλαβαίνατε τις ηλικίες τους
"

ΤΟΤΕ  μιλάει  για τους συνδυασμούς:
1*6* 6=36   1+6+ 6=13
2*2* 9=36   2+2+ 9=13

& ΑΦΟΥ
"Εντάξει, της μεγαλύτερης μου κόρης, της Μαρίας της αρέσουν οι σκύλοι"

ΤΟΤΕ μιλάει ΜΌΝΟ για
2*2* 9=36   2+2+ 9=13

ΑΡΑ οι ηλικίες των κοριτσιών είναι:
2 - 2 - 9