Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

Το θεώρημα της γάτας

Το θεώρημα της γάτας : "Οι γάτες έχουν 9 ουρές."

Απόδειξη

Καμία γάτα δεν έχει 8 ουρές. 
Μια γάτα έχει μια περισσότερη ουρά από καμία γάτα. 
Άρα μια γάτα έχει  8+1 = 9 ουρές. 
Ο.Ε.Δ ( όπερ έδει δείξαι  = αυτό που θέλαμε να αποδείξουμε)