Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

Έτσι μίσησα τα Μαθηματικά.Αν θέλει μόνο πράξεις θα ήταν καλά.

Θέλει και τις αποδείξεις.