Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Ο Θεός είναι Μεγάλος

ποιός ξέρει ?


Και για να μην τεθώ σε διαθεσιμότητα. 
Είναι η αλίευση είναι με ληγμένη ημερομηνία.