Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2015

Math Test + Solver

Το πρόβλημα 


και η Λύση

Νομίζω ότι η σύγχυση βρίσκεται στα σύμβολα.
Ο πολλαπλασιασμός δεν μπορεί να υπάρχει με
με 2 σύμβολα 12:2*(6-7+4)x2=...?
[ Το * που δεν υπάρχει αλλά εννοείται 
και ο πολλαπλασιασμός με το x ]
Το x ΔΕΝ είναι πολλαπλασιασμός
το x είναι μεταβλητή (ο άγνωστος x

ΕΤΣΙ  έχουμε:
12:2*(6-7+4)x2=  
[προηγούνται οι πράξεις στην () ]
=12:2*(+3)x2= 
 [σε συνεχόμενους πολ/μους και διαιρέσεις
εκτελούμαι τις πράξεις με την σειρά 
από αριστερά προς τα δεξιά]
=6*(+3)x2=
= 18x2=
36x
(36 επί x)
 ΕΤΣΙ 
ΑΝ x=   1    σωστή απάντηση    η Α) = 36
ΑΝ x= 1/9   σωστή απάντηση    η Β) =  4
ΑΝ x=1/36  σωστή απάντηση    η Γ)  =  1