Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016

Βαρυτικά Κύματα : Απλή εξήγηση

Οι φυσικοί Umberto Cannella και Daniel Whiteson
εξηγούν τι είναι τα Βαρυτικά Κύματα.

Physicists Umberto Cannella and Daniel Whiteson
explain what is the Gravitational Waves.