Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

Η μαθηματική θεμελίωση των σχέσεων - Πρόταση 3

Πρόταση 3. Περί αγοράς 

Ένας άνδρας πληρώνει  2 euro για ένα αντικείμενο που χρειάζεται και κοστίζει 1 euro.

Μια γυναίκα πληρώνει  1 euro για ένα αντικείμενο που δε χρειάζεται και κοστίζει  2euro.