Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

Η μαθηματική θεμελίωση των σχέσεων - Πρόταση 5

Πρόταση 5. Περί ανθεκτικότητας

Οι παντρεμένοι άντρες ζουν περισσότερο από τους ανύπαντρους, 
αλλά είναι πιο πρόθυμοι να πεθάνουν νωρίτερα.