Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

ΟΙ 8 ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ - ΜΕΡΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Με ΚΟΚΚΙΝΟ  x  οι λύσεις.
Με ΜΑΥΡΟ x η αρχική λύση 
(της προηγούμενης ανάρτησης)


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Η Λύση προσπίπτει από μετακίνηση
κατά 1 κελί προς τα επάνω.
Όποια βασίλισσα βγει κατά την μετακίνηση
από επάνω η νέα της θέση θα είναι 
στο πρώτο κελί από κάτω.
 [Μετακίνηση κατά κατακόρυφο διάνυσμα]

  
[ Άλλες λύσεις από μετακίνηση
 κατά ν κελιά προς τα πάνω ή κάτω]* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Η Λύση προσπίπτει από μετακίνηση
κατά 1 κελί προς τα δεξιά.
Όποια βασίλισσα βγει κατά την μετακίνηση
από δεξιά η νέα της θέση θα είναι 
στο πρώτο κελί από αριστερά.
 [Μετακίνηση κατά οριζόντιο  διάνυσμα]
 
[ Άλλες λύσεις από μετακίνηση
 κατά ν κελιά προς τα δεξιά ή αριστερά ]* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 Η Λύση προσπίπτει από 
συμμετρία ως προς άξονα
την ευθεία μεταξύ 4ης και 5ης γραμμής.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 Η Λύση προσπίπτει από 
συμμετρία ως προς άξονα
την ευθεία μεταξύ 4ης (d) και 5ης(e) στήλης.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 Η Λύση προσπίπτει από 
συμμετρία ως προς κέντρο την
τομή των 2 προηγούμενων αξόνων.
[ή με διαδοχικές συμμετρίες από οριζόντια 
και μετά από κατακόρυφο άξονα]