Κυριακή, 5 Μαΐου 2013

Μιά μικρή οφθαλμαπάτη !

Η απάντηση στην προηγούμενη ανάρτηση
 

ΚΑΙ  στα δύο σχήματα έχουμε εφω=0,4285 (=3/7) & εφφ=0,4 (=2/5)
Άρα (με calculator / των win)  έχουμε σε μοίρες ω=23,198  & φ=21,801

Άρα (στο πάνω σχήμα) η γωνία ΒΑΓ=ω+90+(90-φ)=180+ω-φ=181,397 ΑΝΤΙ 180
Και (στο κάτω σχήμα) η γωνία ΛΚΜ=φ+90+(90-ω)=180+φ-ω=178,603 ΑΝΤΙ 180

ΔΗΛΑΔΗ   ΔΕΝ είναι συνευθειακά τα Γ,Α,Β & τα Μ,Κ,Λ
και η απόκλιση των 1,397 μοιρών δεν γίνεται αντιληπτή από το μάτι.