Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

ΜΑΓΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ

3x3

Γεμίστε τα 9 κενά τετράγωνα με τους αριθμούς από το 1 ως και το 9 
ώστε το άθροισμα οριζόντια, κατακόρυφα & διαγώνια να είναι το ίδιο.
Για διευκόλυνση σας το άθροισμα αυτό είναι 15

* * * * *

5x5   ! ! !
Γεμίστε τώρα τα 25 κενά τετράγωνα με τους αριθμούς από το 1 ως και το 25
ώστε το άθροισμα οριζόντια, κατακόρυφα & διαγώνια να είναι το ίδιο.
Για διευκόλυνση σας το άθροισμα αυτό είναι 65
  
* * * * *

Οι απαντήσεις την ερχόμενη Δευτέρα