Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

Η μαθηματική θεμελίωση των σχέσεων - Πρόταση 1

Πρόταση 1.  Περί έρωτα
 
Έξυπνος άνδρας + έξυπνη γυναίκα   = ειδύλλιο
Έξυπνος άνδρας + χαζή γυναίκα      = δεσμός
Χαζός άνδρας     + έξυπνη γυναίκα   = γάμος
Χαζός άνδρας     + χαζή γυναίκα      = εγκυμοσύνη