Παρασκευή, 29 Απριλίου 2016

Η μαθηματική θεμελίωση των σχέσεων - Πρόταση 2

Πρόταση 2. Περί εργασίας  

Έξυπνο αφεντικό + έξυπνος υπάλληλος = προκοπή
Έξυπνο αφεντικό + χαζός υπάλληλος    = παραγωγή
Χαζό αφεντικό    + έξυπνος υπάλληλος  = προαγωγή
Χαζό αφεντικό    + χαζός υπάλληλος     = υπερωρίες