Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

Η μαθηματική θεμελίωση των σχέσεων - Πρόταση 8

Πόρισμα

Μια γυναίκα ανησυχεί για το μέλλον  μέχρι να βρει σύζυγο.
Ένας άντρας ποτέ δεν ανησυχεί για το μέλλον,  παρά μόνο όταν βρει σύζυγο.