Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Η μαθηματική θεμελίωση των σχέσεων - Πρόταση 9

Γενίκευση:

Επιτυχημένος άνδρας είναι εκείνος που βγάζει περισσότερα απ' όσα μπορεί να ξοδέψει η γυναίκα του.

Επιτυχημένη γυναίκα είναι κάποια που μπορεί να βρει έναν τέτοιο άντρα.