Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Αχ αυτό το άπειρο.

Πως πέθανε ο τελευταίος Πόντιος μαθηματικός;

Απάντηση :

Χάθηκε στο άπειρο.