Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΛΕΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ &  ΕΛΕΝΗ , ΑΓΙΟΙ και οι ΔΥΟ

ο μνημονικός κανόνας της σχέσης

Κ + Ε = Α + 2

όπου 


Κ ο αριθμός των κορυφών

Ε ο αριθμός των εδρών (επιφάνειων)

Α ο αριθμός των ακμών

κάθε στερεού σώματος με επίπεδες επιφάνειες.

-----------------
Δείτε τα παραδείγματα
-----------------

 
 8 + 6 = 12 + 2 
5 + 5 = 8 + 2 
6 + 5 = 9 + 2

 
7 + 6 = 11 + 2