Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013

To δέντρο & οι ρίζες

Πώς οι μαθηματικοί κόβουν ένα δέντρο;     

Το υψώνουν στο τετράγωνο και φεύγουν οι ρίζες.