Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

ΤΟ ΆΡΙΣΤΑ & Η ΑΠΌΡΡΙΨΗ

Στις εξετάσεις, ένας μαθητής που δεν μπορούσε 

να λύσει την άσκηση των μαθηματικών, γράφει στην κόλλα: 

«Αυτή την άσκηση μόνο ο Θεός μπορεί να τη λύσει»! 
 
Και ο καθηγητής απαντά : 

- Ο Θεός παίρνει άριστα κι εσύ απορρίπτεσαι!