Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

1+2+4+8+16+...= ! ! ! = -1

          1+2+4+8+16+...=
      1*(1+2+4+8+16+...)=
(2-1)*(1+2+4+8+16+...)=
2* (1+2+4+8+16+...)-1*(1+2+4+8+16+...) =
2+4+8+16+.... -1-2-4-8-16-.... = (με  ΔΙΑΓΡΑΦΉ  του 2 με το -2 ....)
                              = - 1

Πως μπορεί ένα άθροισμα θετικών αριθμών (1+2+4+8+16+...= -1) να βγάζει αρνητικό αποτέλεσμα ?