Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Η μαθηματική θεμελίωση των σχέσεων (5)

Πρόταση 5. Περί ανθεκτικότητας

Οι παντρεμένοι άντρες ζουν περισσότερο από τους ανύπαντρους, 
αλλά είναι πιο πρόθυμοι να πεθάνουν νωρίτερα.