Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

Η μαθηματική θεμελίωση των σχέσεων (4)

Πρόταση 4. Περί ευτυχίας.

Για να είσαι ευτυχισμένη μ'  έναν άντρα,
πρέπει να τον καταλαβαίνεις  πολύ και να τον αγαπάς λίγο.

Για να είσαι ευτυχισμένος με μια  γυναίκα,
πρέπει να την αγαπάς πολύ και
να μην προσπαθείς να την καταλάβεις καθόλου.