Κυριακή, 14 Απριλίου 2013

Η μαθηματική θεμελίωση των σχέσεων (2)

Πρόταση 2. Περί εργασίας  

Έξυπνο αφεντικό + έξυπνος υπάλληλος = προκοπή

Έξυπνο αφεντικό + χαζός υπάλληλος    = παραγωγή

Χαζό αφεντικό + έξυπνος υπάλληλος    = προαγωγή

Χαζό αφεντικό + χαζός υπάλληλος        = υπερωρίες