Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Η μαθηματική θεμελίωση των σχέσεων (3)

Πρόταση 3. Περί αγοράς

Ένας άνδρας πληρώνει  2 euro για ένα αντικείμενο που χρειάζεται και κοστίζει 1 euro.

Μια γυναίκα πληρώνει  1 euro για ένα αντικείμενο που δε χρειάζεται και κοστίζει  2euro .