Σάββατο, 13 Απριλίου 2013

Η μαθηματική θεμελίωση των σχέσεων (1)

Πρόταση 1.  Περί έρωτα

Έξυπνος άνδρας + έξυπνη γυναίκα = ειδύλλιο

Έξυπνος άνδρας + χαζή γυναίκα  = δεσμός

Χαζός άνδρας + έξυπνη γυναίκα  = γάμος

Χαζός άνδρας + χαζή γυναίκα  = εγκυμοσύνη